{* The min and max page width for Internet Explorer is set here. For other browsers it's in the stylesheet "Layout: Top menu + 2 columns" *} {* The above JavaScript is required for CSSMenu to work in IE *} {literal}

Zoekplaatje

Op onze Facebook pagina staan nog meer foto's waarvan wij graag meer info willen hebben.

Facebook pagina zoekplaatje

Onderstaande foto hebben wij ontvangen van de heer Wim Rijkenberg.

Bijgevoegd fotootje van omstreeks 1924 was zwart/wit maar heb ik ingekleurd via Myheritage.
Ik heb mij ooit laten vertellen dat de kinderen in het gras liggen aan het Oversluispad, Op de achtergrond dus de Sluissloot en het Sluispad.
Jochie links is Herman Rijkenberg. Rechts van hem zijn zusje Trien Rijkenberg. Jochie helemaal rechts is Wim Rijkenberg (mijn vader) en links van hem liggend zijn broer Frits Rijkenberg.
De kinderen Rijkenberg woonden op Steijnstraat 10.
Mijn vraag is: deel jij mijn mening dat de kinderen inderdaad aan het Oversluispad liggen? 
Zou jij iemand weten die misschien nog andere gezichten herkent?

Opmerking ontvangen van de heer Nico Noom. De foto is inderdaad genomen op het landje van Gaal welk ligt aan het Oversluispad waar nu het huis van de familie Vet (no. 4) staat. Deze is gebouwd door hun opa Vet.

De Historische Vereniging Wormerveer heeft onderstaande afbeelding ontvangen. Het betreft een foto voor het kantoor van Jan Dekker op Plein 13. Wij weten een aantal personen die op deze foto staan. De dames van links naar rechts: Ank Bentvelzen, Agnes Bentvelzen, Lena Rem en Ineke Daas.
De vraag is wie weet wie de man is die achter de dames staat en in welk jaar deze foto mogelijk gemaakt is.

 

Op deze pagina staan foto's met onbekende mensen en/of plaatsen uit Wormerveer.

Mocht u deze mensen en/of plaatsten kennen  en dit willen delen met de vereniging dan kunt u
een E-mail sturen naar info@hvwormerveer.nl of bellen met
Dick Zwart telnr:  075 6282468

De Historische Vereniging heeft het onderstaande verzoek ontvangen van de heer Walter Prinsze. 

Dat zit zo, mijn vader was werkzaam bij Verblifa, de Verenigde Blikfabrieken te Krommenie van 1933 tot 1966. Tijdens de oorlog was dit door de bezetter een gedoogd bedrijf met belangen voor o.a. de voedselvoorziening, zoals verpakkingen, maar ook voor bijzonder opdrachten, zoals de fabricage van etensgamels, die gebruikt werden om eten van de gaarkeuken naar de uitdeelposten te verspreiden, zoals Wasserij Hartog, waar ik zelf iedere dag in de rij stond om de rantsoenen in ontvangst te nemen. Dat was zeker in 1944/1945 een barre tijd.Bij de blikfabriek, zoals het bedrijf in de volksmond werd aangeduid, werkten heel wat Wormerveerders. Hetzij in de fabriek, lithografie, bankwerkerij, stamperij, lakfabriek, kantoor, enz.In het archief van mijn vader zaten een aantal opmerkelijke foto’s, maar helaas geen toelichting op de achterkant. Ze zijn niet bekend bij het Gemeentearchief op de Beeldbank. Op een aantal staan personen waarvan de naam dus onbekend is. Mogelijk zijn het opa’s, oudooms, grootmoeders, van nu nog levende Wormerveerders. Publicatie met oproep kan mogelijk opheldering verschaffen.

Bijgaand dus een stel foto’s die vermoedelijk uit ca. 1943-1944 dateren. De eerste toont een demonstratie van mogelijk de eerste gamels, de tweede iemand uit de bankwerkerij.

Walter Prinsze

Wie herkent dit pand? Mogelijkheid zou zijn Krommenieerweg 143? 

Foto uit de collectie van Diet List-Hildering. De z.g. "Rode Roepers". Wat dit inhield dat weten wij nog niet. Mogelijk een afdeling van de padvinderij gezien de kleding van sommige dames. Eén persoon kennen wij wel dat is de dame 2e van links zittend, dat is Stien Ris later Stien Duinmeijer-Ris. Wie weet meer van de "Rode Roepers". Misschien zijn er ook nog meer namen bekend.


Onderstaande foto is ons toegestuurd door de heer Walter Prinsze.

Tussen de fotocollectie van mijn vader kwam ik een historische foto tegen. Deze is gemaakt in 1951. Vrij zeker gaat het hier om de overeenkomst tot fusie van de Coöperatie De Eenheid, Coöperatie EMM uit Assendelft en Coöperatie Werkmanskracht tot de Coöperatieve Verbruiksvereniging Zaanstreek U.A. Mijn vraag is: wie kan mij helpen aan de namen? Wie herkent nog iemand? Het is wellicht nu het moment (wel laat) om hiernaar te vragen, maar wie weet? Wiens opa?

De mij bekende personen zijn : zittend vanaf rechts Gosse Oosterbaan, bedrijfsleider De Eenheid, tweede mijn vader Joh.B.Prinsze, secr en notulist, vierde Piet Brand uit Zaandijk, voorzitter De Eenheid. Wie ziet nog meer bekende personen op deze foto staan.

Wie kan ons helpen aan verdere info van onderstaande foto. Het is een dorpsomroeper. De foto is mogelijk gemaakt in de omgeving van de Goudastraat, maar dat weten wij niet excact. Wie, o, wie helpt ons verder. Probleem opgelost. Dit is de heer Hart. Dorpsomroeper die woonde op het Schoolpad.  "De burgemeester van Wormerveer maakt bekend datter ankommende vraidag vraibankvlees tekoop is bai ut slachthois op de javastraat venof vaifentwuntug cent een pond. Een ieder die ut hoord die zait 't an een aar weer voort"

   
  Dorpsomroeper  

 

De heer Wim Rijkenberg is in het bezit van onderstaande foto. Mogelijk dat er informatie bekend is bij onze leden. Het zou iets te maken kunnen hebben met De Jonge Wacht (JoWa) of Scouting, de mogelijkheid bestaat ook dat het te maken heeft met een katholieke padvindersgroep vandaar ook de pastoor op de foto. Wie kan ons verder helpen met informatie.

   
     

 

 

De Historische Vereniging heeft weer een paar oude ansichtkaarten ontvangen waarvan wij niet wie hier opstaan. Het betreft een vijftal afbeeldingen met militairen. Twee van deze kaarten zijn gericht aan de heer H. Kroonenburg Krommeniërrijweg 70. Poststempel data zijn 24-4-1918 en 20-01-1915. Wij plaatsen hierbij ook nog een familieportret van 8 personen. Hiervan is helaas niets bekend. Wie kan ons helpen aan namen die op de zestal foto's staan.

       
  Militair foto 1   Militair foto 2    
       
  Militair foto 3   Militair foto 4    
       
  Militair foto 5   Familie foto    

 

 

Wie kan ons helpen aan eventuele gegevens en/of foto's van onderwijzer Teunis van Es en zijn vrouw Maria Bijl. Deze familie is op 30 november 1929 uitgeschreven uit het  bevolkingsregister van Puttershoek naar Wormerveer. Het beroep van Teunis van Es zou onderwijzer geweest moeten zijn. Wie heeft informatie over zijn loopbaan en eventuele kinderen en hoelang deze familie misschien in Wormerveer woonachtig is geweest.

Onderstaande foto is in het bezit gekomen van de Historische vereniging Wormerveer, alleen weten wij niet wie deze statige heer is op de foto. Wie kan ons helpen aan verdere gegevens. Wij weten nu wie deze heer is. Het is de heer Willem Bakker. Deze heer heeft 50 jaar in het bestuur van de School met de Bijbel gezten en is daarvoor ook Koninklijk onderscheiden. Op het schilderrijtje aan de muur staat "Verblijd u ten alle tijden". De koninklijke onderscheiding heeft de heer Bakker op zijn rever opgespeld. Onze dank gaat uit naar de heer Henk Bakkerode uit Amsterdam die ons deze informatie heeft gegeven.

Wie weet meer over deze twee onderstaande foto's te vertellen en wel in het bijzonder
over mevr D.L.M Gerlach . Mevrouw Gerlach was onderwijzeres o.a. in Zaandijk
aan de Libertaire schoolvereniging Zaanstreek. In Wormerveer heeft zij ook gewerkt,
zij is de dame die op beide foto's staat. 
  

 

 

 


Klik op de foto's voor een vergroting.

Wij zijn onlangs in het bezit gekomen van onderstaande foto. Deze foto is gemaakt op de Zaanweg ter hoogte van het Karnemelkspad. Op deze foto staan een viertal heren, keurig netjes gekleed. Maar wie zijn dit. Wie kan ons hierover informatie verstrekken?

Wij hebben van de heer Hans Boerwinkel het volgende mogen ontvangen. Ik denk in één hiervan (2e van links mijn opa (Simon Boerwinkel) te herkennen. Hij was tijdlang schipper op de Alkmaar pakket (rond 1920). Dat zou de pet verklaren. Hij was toen ca 25 jaar oud. De man op de foto lijkt weer ouder te zijn. Wie kan hierover nog meer vertellen.

Klik op de foto voor een vergroting.

De Historische Vereniging Wormerveer is onlangs in het bezit gekomen van onderstaande foto. Het betreft hoogstwaarschijnlijk een uitgangsdag van een vrouwen vereniging. De foto is gemaakt in het Ouwehands Dierenpark. Wij weten niet zeker of dit een groep Wormerveerse dames betreft. Als u weet wie hier op de foto staan of denkt iemand te herkennen graag een berichtje naar de Historische Vereniging. Hartelijk dank alvast.

Klik op de foto voor een vergroting

De Historische Vereniging Wormerveer is vandaag 20 juni 2014 in het bezit gekomen van onderstaande foto. Het betreft hoogstwaarschijnlijk een bijeenkomst voor of na een begrafenis van mevrouw Christina van der Ben wed. van W. Sluys. Deze mevrouw heeft gewoond op Esschenstraat 15 te Wormerveer. Overleden op 30 oktober 1937. Wie kan ons over deze foto meer vertellen?

 

Klik op de foto voor een vergroting

Wie kan ons helpen met onderstaan de foto. Het zou kunnen zijn dat het een transport betreft van een oud houten pand. Niet duidelijk is of dit een foto uit Wormerveer betreft. Het zou goed mogelijk kunnen zijn dat het een foto betreft uit een andere Zaangemeente.

Het probleem is opgelost. Het betreft de Bredenhofstraat  Zaandijk in 1892. Ook toen werden huizen in zijn geheel verplaatst. Met man en macht wordt dit huis voortgetrokken. Links boven zien wij de molen de "Dood".

Klik op de foto voor een vergroting

De Historische in het bezit gekomen van onderstaande foto's. Wie o wie heeft enig idee wie deze personen zijn. Mocht u één of meerdere personen herkennen graag even een berichtje naar voorzitter@hvwormerveer.nl

 
 F14346 juffrouw D.L.M. Gerlach  
 
 F14347 - juffrouw D.L.M. Gerlach  
 

 

Wie o wie kan ons helpen aan de namen van onderstaande foto's.

Foto 1 betreft Klas 6 en 7 van School B aan de Goudastraat genomen op 20 april 1926.

Foto 2 betreft een schoolfoto van School D aan de Marktstraat. Niet bekend wanneer deze foto is genomen.

 
 
   
 
   

Wie o wie kan ons meer vertellen over onderstaande foto?. Dit probleem is opgelost door plaatsing van deze foto op de Facebook pagina van de Wormerveerders. met dank aan Appie Jacobsen uit Koog aan de Zaan

Gegevens De Pottenschuit

Deze boot is tijdelijk zo genoemd ivm het honderd jarig bestaan van Schipper Zaandijk.

Welke boot nu werkelijk staat afgebeeld is niet bekend.

Schipper Zaandijk is opgericht in 1865 en dit 100 jarig bestaan werd gevierd door deze boot tijdelijk de Pottenschuit te noemen.

Deze foto moet dus gemaakt zijn in 1965 ter hoogte van de Zaanse Schans.

Schipper Zaandijk Porselein, Glas en Aardewerk was gevestigd aan de Lagedijk in Zaandijk en is later verhuisd naar de Eenhoornweg te Wormer.

Schipper Zaandijk is op 17 februari 2004 failliet verklaard. Einde van het faillissement is uitgesproken op 23 juni 2006.