{* The min and max page width for Internet Explorer is set here. For other browsers it's in the stylesheet "Layout: Top menu + 2 columns" *} {* The above JavaScript is required for CSSMenu to work in IE *} {literal}

Oudere tentoonstellingen

 

 

In het verleden georganiseerde tentoonstellingen.

 

 

Tentoonstelling Dichter bij 4 mei  - gehouden in najaar 2010

Het is dit jaar 65 jaar geleden dat een eind kwam aan de Duitse bezetting. Om dit feit te herdenken zullen alle kinderen van de vier hoogste groepen van het Zaanse basisonderwijs een boekje ontvangen dat is samengesteld aan de hand van authentieke gegevens. Het boekje verhaalt over twee Zaanse kinderen die de oorlog meemaken in hun geboortestreek.

Ter omlijsting van de uitgave van dit boekje zal van zaterdag 30 oktober t/m zaterdag 13 november een tentoonstelling plaatsvinden in De Wormerveerse Vermaning. Alle leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen uit Zaanstad, Oostzaan en Wormerland worden uitgenodigd voor een bezoek aan deze tentoonstelling. Aan de hand van beeldmateriaal, voorwerpen, geluiden en korte teksten zullen de bezoekers kunnen ervaren hoe het was om te leven in de Zaanstreek tijdens de oorlog.
De thuissituatie, hoe het op school was, 'spannende' gebeurtenissen, de Hongerwinter en het verzet zijn enkele zaken die belicht zullen worden tijdens de tentoonstelling en ook zal globaal het grote verband (de aanleiding van WO II en de positie van Nederland) worden verduidelijkt. Middels een aantal 'opdrachten' voor de scholieren heeft deze tentoonstelling een interactief karakter.

Naast de belangrijkste doelgroep (de scholieren) zijn uiteraard ook overige bezoekers van harte welkom. Omdat bij veel volwassenen de Tweede Wereldoorlog nog steeds 'leeft' is deze tentoonstelling ook voor hen bijzonder interessant.

Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door Mulder Verhuizingen, Gemeente Zaanstad, Stedelijk 4 en 5 mei Comité Zaanstad, Kox Engels Wormerveer, Bouwcenter Floris Wormerveer en de bruikleengevers.

Tentoonstelling 40 jaar Zwembad de Watering 2011


Tentoonstelling Sint Nicolaas 2011

 
Tentoonstellings beelden Sint Nicokaas 2011    

                                                                                                        

Jaardagen 2012

 

 

De Jaardag met de thema's Zaanbrug en Wormerveerse kruideniers is bezocht geworden

door honderden mensen. Hier kunt u een impressie van beide dagen zien. 

WORMERVEERSE SCHIPPERIJ

 Tentoonstelling over de Wormerveerse schippers in de Wormerveerse Vermaning.

 Van 19 t/m 25 mei organiseert de Historische Vereniging Wormerveer in de Wormerveerse Vermaning, Zaanweg 57, een tentoonstelling over de Wormerveerse schippers. Ook zal de het boek ‘De Wormerveerse Schipperij’ gepresenteerd worden en het eerste exemplaar overhandigd worden aan oud binnenschippers.

De vele Wormerveerse bedrijven waren vroeger sterk afhankelijk van de binnenvaart. Bijna alle grondstoffen, half-en eindproducten werden per schip aan-of afgevoerd. Veel van die vroegere bedrijvigheid is verdwenen en daarmee ook een groot deel van de Zaanse binnenvaart. Wormerveerse schippers zijn er dan ook bijna niet meer. Letty Swart is een aantal jaren bezig geweest met onderzoek naar deze groep mensen en heeft een aantal van hen geïnterviewd. Ook nabestaanden van overleden schippers hebben aan het onderzoek meegewerkt en zo is veel materiaal verzameld onder meer in de vorm van fraaie foto’s. De schat aan informatie heeft geleid tot een fraai boek dat ongetwijfeld de weg zal weten te vinden naar de vele geïnteresseerden in de Zaanse geschiedenis. ‘De Wormerveerse Schipperij’ wordt in eigen beheer uitgegeven door Letty Swart.

De realisatie van het boek is tevens de aanleiding om een tentoonstelling over dit thema te organiseren.

 Veel uniek fotomateriaal zal te zien zijn en daarnaast attributen als scheepsmodellen, vlaggen, herdenkingsborden, penningen en bevrachtingsboekjes. Bijzonder is de aanwezigheid van enkele vroegere vrachtschepen. Deze, tot woonschip getransformeerde schepen, liggen gedurende de looptijd van de tentoonstelling voor de wal tegenover de Wormerveerse Vermaning.

 Openingstijden elke dag van 13.00 tot 17.00 uur, dinsdagavond tot  21.30 uur Entree € 1,-

Klik hieronder voor een impressie van de opening op zaterdag 19 mei 2012

JUBILEUM-TENTOONSTELLING:

In oktober 2012 bestond de Historische Vereniging Wormerveer 10 jaar. Ter gelegenheid daarvan werd op zaterdag 3 november een jubileumreceptie gehouden, waar de speciale jubileumversie (deels in kleur en dubbeldik) werd gepresenteerd en het eerste exemplaar werd aangeboden aan oud-West-Knollendammer de "bladendokter" Rob van Vuure.

Tevens werd op deze receptie de fantastische maquette van Wormerveer anno 1750 onthuld. De maquette is de laatste 3½ jaar gemaakt door de werkgroep maquettebouw die er bijna 10.000 uur arbeid in heeft zitten.

Hieronder ziet u de videofilm die van de receptie en de maquette gemaakt is.

Hier ziet u een impressie van de maquette van Wormerveer Anno 1750.

Familie-Sinterklaastentoonstelling “Sinterklaas is jarig en daarom…” 2012

De Historische Vereniging Wormerveer organiseert in navolging van vorig jaar weer een  grote familie- Sinterklaastentoonstelling in De Vermaning aan de Zaanweg 57 te Wormerveer en wel vanaf 17 november t/m 3 december 2012.

De officiële opening van deze tentoonstelling vindt plaats op zaterdag 
17 november om 14.30 uur. 
Er gaan geruchten dat tijdens de officiële opening een paar Pietjes langs komen 
om de boel eens flink op stelten te zetten.

De tentoonstelling is interactief.
Dat betekent dat er veel te doen is voor de kinderen: oefenen met het gooien van pakjes door de schoorsteen, koek versieren, liedjes zingen, op de nok van het dak 
oefenen met het lopen met een zak op je rug, enzovoort, enzovoort..

Volwassenen kunnen genieten van de sfeer rondom het sinterklaasfeest.
De tientallen tentoongestelde foto’s roepen ongetwijfeld herinneringen op aan vroeger. Hetzelfde geldt voor de verzameling oude Sinterklaasboeken.

Openingstijden 
maandag t/m zondag van 13.00 – 17.00 uur.
Toegang: € 1 per persoon

Lezing Frits Booy, uitsluitend voor volwassenen
Naast de Sinterklaastentoonstelling organiseert de HVW voor de volwassenen 
een tweetal lezingen door Sinterklaaskenner Frits Booy. Hij neemt u mee naar de wereld van de Sint.
Frits Booy maakt zich sterk voor het behoud van het Sinterklaasfeest vanwege
het waardevolle cultuurhistorische, sociale en creatieve karakter ervan.
Voor deze lezing is een beperkt aantal kaarten beschikbaar.
Toegangskaarten verkrijgbaar vanaf donderdag 8 november ad € 2 
bij Pasman Boek en Hobby, Zaanweg 100 in Wormerveer,

Wanneer
Op zondag 18 november om 14.30 uur
Op zondag 25 november om 14.30 uur
Waar
In De Vermaning, Zaanweg 57, Wormerveer.

Hieronder ziet u een impressie van de opening van de tentoonstelling op zaterdag 17 november.

                            

Hieronder ziet u hoe Sinterklaas de HVW bezoekt op zaterdag 24  en zondag 25 november 2012.

Tentoonstelling maquettes Wormerveer Anno 1750 1, 2 en 3 november 2013

Tentoonstelling maquettes Wormerveer Anno 1750 en het Rooie Dorp en Krommenieërpad groot succes!

De afgelopen drie dagen was het een drukte van belang in De Vermaning aan Zaanweg 57 in Wormerveer. De daar door de Historische Vereniging Wormerveer ten toon gestelde maquettes Wormerveer Anno 1750 en Het Rooie Dorp en Krommenieërpad trokken veel publiek.  

Op een fotowand was te zien hoe de maquette Wormerveer Annno 1750 in drie jaar tijd door de werkgroep, bestaande uit vrijwilligers van de Historische Vereniging Wormerveer, langzaam maar zeker in ca. 10.000 mensuren tot stand kwam. Verder hingen er tekeningen van bijna alle molens uit die tijd, voorzien van de nodige informatie. En natuurlijk waren de makers van de maquette als suppoost aanwezig om vragen te beantwoorden of bepaalde zaken toe te lichten. 

De door Henk Hildering gemaakte maquette over het Rooie Dorp en Krommenieërpad veroorzaakte een ware toeloop van oud-bewoners. De suppoosten bij deze maquette woonden vroeger zelf in het Rooie Dorp en wisten dus waarover zij spraken. Een en ander riep veel herinneringen op en lokte evenzoveel verhalen uit. Men kwam tijd tekort!

Gezien de reacties in het gastenboek heeft men met veel plezier en bewondering beide tentoonstellingen bezocht. De HVW mag trots zijn op het bereikte resultaat.

Jaardagen 2014 op zaterdag 24 en zondag 25 mei in De Vermaning.

Ditmaal bezochten naast de glad-oren veel West-knollendammers de Vermaning en genoten van de tentoonstelling over Oliefabriek De Vrede. Deze bezoekers herkenden diverse personen op de tentoon gestelde foto’s. De werkgroep archief noteerde graag de namen.
Ook de Power Point Presentatie over Oliefabriek De Vrede (met dank aan Han Muijzert) trok veel belangstelling. Tijdens een kopje koffie, thee of een glaasje wijn haalde men herinneringen op.
De werkgroep heden en verleden heeft zich met de tentoonstelling over Oliefabriek De Vrede op een uitstekende manier gepresenteerd.
Verder stond de tentoonstelling in het teken van de Wormerveerse dichter Herman Gorter en zijn gedicht  ‘De Mei’, terwijl daarnaast een aantal verzamelde oude gedichten over ons dorp - voorzien van bijbehorende historische foto’s – werden ten toon gesteld. Een afwisselende tentoonstelling, met voor elk wat wils.
Het bestuur bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet en hulp op beide jaardagen.
En niet in de laatste plaats is een dankwoord verschuldigd aan Cees Hoffs. Hij nam de inrichting van de tentoonstelling voor zijn rekening.