{* The min and max page width for Internet Explorer is set here. For other browsers it's in the stylesheet "Layout: Top menu + 2 columns" *} {* The above JavaScript is required for CSSMenu to work in IE *} {literal}

Noordeinde 21

Nederlands Hervormde kerk, nu PKN kerk.

Geschiedenis:
voor 1503 was Wormerveer een naamloos buurtschapje ofschoon sommige bronnen zeggen dat het de naam ’t Saen droeg.
Bestuurlijk en kerkelijk vielen de bewoners onder het gezag van Westzaan, wat betekende dat, als zij ter kerke wilden gaan, zij dat alleen maar konden doen per boot want een weg tussen Westzaan en ’t Saen bestond niet. De enige manier om er te komen was met een bootje en dat was vooral in de winter een hele opgave.

In 1503 kregen de bewoners toestemming van Philips van Bourgondië en de bisschop van Utrecht om op de plek waar nu het kerkje staat een kapel te bouwen zodat zij voor de kerkgang niet langer op Westzaan waren aangewezen. We gaan er vanuit dat in dat jaar het buurtschapje de naam Wormerveer kreeg.

In 1574 werd het dorp, inclusief de kapel, door de Spanjaarden platgebrand en de bevolking sloeg op de vlucht. Na enige jaren keerde de bevolking weer terug en in 1588 stonden er alweer 60 huizen langs de Zaan en in 1639 werd op de plek waar de kapel had gestaan een nieuwe, Hervormde kerk gebouwd die in 1767 werd uitgebreid waardoor de huidige kerk ontstond. Werd eerst, zoals toen gebruikelijk was, in de kerk begraven. Later is er rond de kerk een kerkhof aangelegd dat tot 1868 dienst heeft gedaan.

Beschrijving:
Eenbeukig schip met driezijdige sluiting, 1639, met zuiderdwarsarm uit 1767 en zuidelijke portaalaanbouw. Zuidelijke topgevel met bekronend fronton en rococo-aanzetkrullen en steunbeerbekroning alsmede een
rond venster met omlijsting, die tevens zonnewijzer is. Doophek in Lodewijk XVI stijl. Koperen lezenaar, twee koperen doopbogen en twee houten psalmborden. Orgel in 1846 gebouwd door H. Knipscheer.

Bij de restauratie in 1983 werd Knipscheer-materiaal van elders gebruikt om verloren gegane onderdelen te vervangen. Klokkenstoel met klok van François Hemony,1662, diameter 82 cm.

N.H. Hervormde kerk Noordeinde 21 Wormerveer omstreeks 1790.

Vorige pagina: Noordeinde 8-9
Volgende pagina: Zaanweg 24