{* The min and max page width for Internet Explorer is set here. For other browsers it's in the stylesheet "Layout: Top menu + 2 columns" *} {* The above JavaScript is required for CSSMenu to work in IE *} {literal}

Werkgroepen

 

HVW werkgroepen
Een overzicht van alle werkgroepen van de Historische Vereniging Wormerveer met een korte omschrijving van hun werkgebied. Wilt u meer informatie of zich aanmelden als vrijwilliger kunt u contact opnemen met de contactpersoon of met de werkgroepcoördinator.

• Werkgroepcoördinator

De werkgroepcoördinator is de contactpersoon tussen de werkgroepleden onderling en de verschillende werkgroepen en het bestuur. Hij organiseert enkele malen per jaar een werkgroepoverleg en bevordert de communicatie en waar mogelijk de samenwerking tussen de werkgroepen.
voorzitter@hvwormerveer.nl 

• Oude Begraafplaats
Deze werkgroep zet zich in voor het behoud en onderhoud van de Oude Begraafplaats aan de Marktstraat (Begraafplaats West). In samenwerking met gemeente Zaanstad (de beheerder) verricht de werkgroep onderhoud en kleine restauraties. Ook wordt gewerkt aan een bestand van alle hier begraven personen.

• Rondleidingen

Enkele malen per jaar vinden onder auspiciën van deze werkgroep rondleidingen door Wormerveer plaats. De gids vertelt tijdens de wandeling over elementen uit de plaatselijke geschiedenis aan de hand van route en de verschillende monumenten. De wandelingen vinden plaats op zondagmiddagen.
AANMELDEN bij Piet Jongert, telefoon 075-6213749.

• Bebouwde omgeving

De Wormerveerse bebouwingsgeschiedenis en infrastructuur onderzoeken en vastleggen is onder meer het werkgebied. Daarnaast bewaakt zij het Wormerveerse monumentenbestand en signaleert zij misstanden.

• Studie & onderzoek

Het verrichten van onderzoek naar de Wormerveerse geschiedenis in verschillende archieven. De onderzoeksresultaten kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld publicaties, tentoonstellingen en lezingen.

Deze werkgroep houdt zich o.a. ook bezig:

- met gesproken geschiedenis:
Het interviewen van oudere (ex-)Wormerveerders. De gesprekken worden opgenomen en digitaal vastgelegd. Daarnaast wordt van elke geïnterviewde een dossier met onder meer fotomateriaal aangelegd. Zo blijft veel 'kleine' Wormerveerse geschiedenis voor het nageslacht behouden.

- met genealogie:
Rene Bont- renebont@chello.nl
met ingang van 23 juni: renebont@kpnmail.nl

Onderzoek doen naar de geschiedenis van Wormerveerse families en de gevonden informatie vastleggen. Ook onderzoek van de Oude Begraafplaats hoort daarbij.

-  met de geschiedenis van de doopsgezinde gemeenschap

De doopsgezinde gemeenschap in Wormerveer kent een eeuwenoude en belangrijke geschiedenis. Onderzoek hiernaar ten behoeve van publicaties en een tentoonstelling is één van de taken van de leden van deze werkgroep.

• Distributie
De verantwoording voor de stipte bezorging van periodiek, Nieuwsbrief en overige verenigingsmail ligt bij deze werkgroep.

Nico Tromp
nicotromp@hotmail.com
Mobiel 06-465 13 835

• Archief

Alle schenkingen worden door leden van deze werkgroep nauwgezet omschreven en gecatalogiseerd. Daarnaast wordt door de werkgroep zo gunstig mogelijke bewaarcondities nagestreefd.
Loes van Horssen - loesvanhorssen@gmail.com

• Website

Het beheren en up to date houden van de verenigingswebsite. Daarnaast het in stand houden en aanvullen van de beeldbank.  
Han Muijzert- han@muijzert.nl - 075 - 628 08 48

• Heden en verleden van Ons Huis West-Knollendam

Contactpersonen: Loes van Horssen of Piet Jongert  loesvanhorssen@gmail.com

 


Vorige pagina: Agenda
Volgende pagina: Links