{* The min and max page width for Internet Explorer is set here. For other browsers it's in the stylesheet "Layout: Top menu + 2 columns" *} {* The above JavaScript is required for CSSMenu to work in IE *} {literal}

De Wormerveerse Schipperij 2012

WORMERVEERSE SCHIPPERIJ

 Tentoonstelling over de Wormerveerse schippers in de Wormerveerse Vermaning.

 Van 19 t/m 25 mei organiseert de Historische Vereniging Wormerveer in de Wormerveerse Vermaning, Zaanweg 57, een tentoonstelling over de Wormerveerse schippers. Ook zal de het boek ‘De Wormerveerse Schipperij’ gepresenteerd worden en het eerste exemplaar overhandigd worden aan oud binnenschippers.

De vele Wormerveerse bedrijven waren vroeger sterk afhankelijk van de binnenvaart. Bijna alle grondstoffen, half-en eindproducten werden per schip aan-of afgevoerd. Veel van die vroegere bedrijvigheid is verdwenen en daarmee ook een groot deel van de Zaanse binnenvaart. Wormerveerse schippers zijn er dan ook bijna niet meer. Letty Swart is een aantal jaren bezig geweest met onderzoek naar deze groep mensen en heeft een aantal van hen geïnterviewd. Ook nabestaanden van overleden schippers hebben aan het onderzoek meegewerkt en zo is veel materiaal verzameld onder meer in de vorm van fraaie foto’s. De schat aan informatie heeft geleid tot een fraai boek dat ongetwijfeld de weg zal weten te vinden naar de vele geïnteresseerden in de Zaanse geschiedenis. ‘De Wormerveerse Schipperij’ wordt in eigen beheer uitgegeven door Letty Swart.

De realisatie van het boek is tevens de aanleiding om een tentoonstelling over dit thema te organiseren.

 Veel uniek fotomateriaal zal te zien zijn en daarnaast attributen als scheepsmodellen, vlaggen, herdenkingsborden, penningen en bevrachtingsboekjes. Bijzonder is de aanwezigheid van enkele vroegere vrachtschepen. Deze, tot woonschip getransformeerde schepen, liggen gedurende de looptijd van de tentoonstelling voor de wal tegenover de Wormerveerse Vermaning.

 Openingstijden elke dag van 13.00 tot 17.00 uur, dinsdagavond tot  21.30 uur Entree € 1,-

Klik hieronder voor een impressie van de opening op zaterdag 19 mei 2012

 


Vorige pagina: Jaardag(en) 2012
Volgende pagina: 10-jarig jubileum HVW - 3 nov 2012