{* The min and max page width for Internet Explorer is set here. For other browsers it's in the stylesheet "Layout: Top menu + 2 columns" *} {* The above JavaScript is required for CSSMenu to work in IE *} {literal}

Wilhelminapark

Korte geschiedenis van het Wilhelminapark.

De Wormerveerse industrieel Dirk Laan nam aan het einde van de 19e eeuw het initiatief een park aan te leggen tussen de Zaanweg en de Wandelweg. Uitgangspunt was de bestaande tuin van de familie van Doorn, woonachtig op Zaanweg 5. De tuin stond bekend onder de naam “Bosch van Doorn “. In 1897 werd het park opengesteld voor het publiek onder de naam “Burgerlust”.

In 1898 werden zeven percelen samengevoegd en werd het park in de Engelse landschapsstijl aangelegd, de zogenaamde “krakelingenstijl”genoemd . Deze  is nog te herkennen aan de loop van de paden. Op 17 april 1899 werd het park op feestelijke wijze geopend door de naamgeefster H.M. koningin Wilhelmina.
De bij het park behorende dienstwoning –bewoond door de parkwachter- , de karakteristieke muziektent, het verversingsgebouwtje, alsmede de smeedijzeren hekken, stammen uit deze tijd.

De aanplant bestaat uit bomen en onder-beplanting:linden, esdoorns en de kastanjebomen staan rondom de muziektent. Deze laatste vanwege de gunstige invloed op de  akoestiek. Helaas sneuvelden diverse bomen, onder andere door de iepziekte. De monumentale paardenkastanjes bezweken aan de honingzwam. Dankzij een gift van de gemeente kon men -de huidige- tien nieuwe kastanjebomenplanten. Enkele bomen stammen nog uit de beginperiode  en zijn dus ouder dan honderd jaar, zoals bijvoorbeeld de zwarte berk. De onder-beplanting bestaat uit boerenjasmijn,sneeuwbes en later onder andere Liniodendronen Juglans.

Op 14 mei 1898 werd de Vereniging Wilhelminapark  Wormerveer opgericht met als doel het aanleggen, onderhouden en beheren van wandelplaatsen tussen de Wandelweg en de Zaanweg. De Vereniging bestaat nog steeds.

Dirk Laan heeft de percelen, samen 1,58ha.,  aan de vereniging geschonken en sprak tijdens de opening de volgende woorden:”Bescherm oh God, bewaak dees grond!Wilhelminapark van Wormerveer. Wij zullen U liefhebbenen met teedere zorg koesteren;wij zullen niet dulden dat een schendende hand worde uitgestoken naar de minste uwer bomen,planten of grassprieten”.

In 1988 werd het park met de opstallen op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.

   
Ingang Wilhelminapark aan de Zaanweg op de achtergrond zien wij molen de Jonge Wolf    
     
   
Wilhelminapark ingang Wandelweg 12 februari 1899    

Vorige pagina: Zaanweg 49
Volgende pagina: Wormerveerse Vermaning