{* The min and max page width for Internet Explorer is set here. For other browsers it's in the stylesheet "Layout: Top menu + 2 columns" *} {* The above JavaScript is required for CSSMenu to work in IE *} {literal}

Het Blaauwe Hof

Het Blaauwe Hof

Het Blaauwe Hof is het enige nog bewaard gebleven houten hofje in Nederland. Het is gebouwd in 1766 in opdracht van Dirck Blaauw, eigenaar van meerdere papiermolens in Wormerveer, ten behoeve van zijn arbeiders die er onder bepaalde voorwaarden in mochten wonen. Enkele van deze voorwaarden waren dat zij er mochten wonen als zij van “gnap en ordentelijk” gedrag moesten zijn en bovendien iedere zondag tenminste 1 maal naar de kerk moesten gaan, ongeacht welk geloofsgenootschap.

Verder werd vastgelegd dat de huurprijs niet meer mocht bedragen dan 26 gulden per jaar en dat het hofje nooit anders genaamd mocht worden dan het Blaauwe Hof.

Oorspronkelijk was het hofje gebouwd in twee rijen van 10 woningen met een bleekveld in het midden. Iedere woning is voorzien van een fraaie smuiger.

Het Blaauwe Hof is in 1970 in overleg met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg gerestaureerd waarbij werd besloten de voorste rij woningen te slopen.

 
Het Blaauwe Hof voor de restauratie, links nummer 41. Het Blaauwe Hof (gesticht in 1766), het enige houten hofje van Nederland, gezien in noordelijke richting. Foto is genomen in de jaren 50.  
   
 
Smuiger in een woning van het Blaauwe Hof  

Vorige pagina: Dubbele Buurt 3
Volgende pagina: Hof Saenden