{* The min and max page width for Internet Explorer is set here. For other browsers it's in the stylesheet "Layout: Top menu + 2 columns" *} {* The above JavaScript is required for CSSMenu to work in IE *} {literal}

Home


HVW en de RABO CLUBSUPPORT ACTIE 2022

Dit jaar doet de Historische Vereniging Wormerveer (HVW) weer mee aan de Rabo ClubSupport. Voor deze actie heeft de HVW als bestedingsdoel gekozen voor verbetering van haar website en beeldbank.
STEMMEN
Als lid van de Rabobank kunt u vanaf 5 tot en met 27 september a.s. drie stemmen uitbrengen op drie verschillende verenigingen/stichtingen, die zich voor deze actie hebben aangemeld.
U kunt stemmen via de app van de Rabobank, dan wel als u ingelogd bent op de website https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht.
Bent u rekeninghouder bij de Rabobank, maar nog geen lid van deze bank, meldt u zich dan snel
online als lid aan, zodat ook u uw stem kunt uitbrengen.
STEUN DE HVW MET UW STEM
Uw stem is geld waard. Hoe meer stemmen op de HVW worden uitgebracht, hoe meer geld de HVW ontvangt. Deel dit bericht daarom met zoveel mogelijk personen.
Wijs familie, kennissen, vrienden etc. op deze prachtige actie en laat hen ook stemmen op onze vereniging.
Namens het bestuur alvast hartelijk bedankt!
  
Monumentendag   "Thema Duurzaamheid".


10 september archief open met kleine boekenmarkt en foto's van hergebruikte panden

Open vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur

Rondwandeling "Hergebruik oude panden". Aanmelden in het clubhuis vanaf 10.00 uur Start 10.30 uur

11 september rondwandeling "Hergebruik oude panden". Aanmelden via 075 - 621 37 49. Minimaal 1 dag van te voren aanmelden.

Start om 10.30 uur vanaf ons clubhuis. Kosten per persoon € 4.50 incl. mapje met oude ansichtkaarten.


              Zaanweg 115 B Voorheen de winkel van Beers nu restaurant PatmosSchool foto kijk dagen SFKD

 

                                                                     foto  RTV Zaanstreek

SCHOOLFOTOKIJKDAGEN IN ONS CLUBHUIS

Vanaf 27 september 2022 organiseert de Historische Vereniging Wormerveer weer maandelijks op de laatste dinsdag van de maand een schoolfotokijkdag (SFKD)
De HVW hoopt op deze manier bij de haar in bezit zijnde schoolfoto’s zoveel mogelijk namen van leerlingen boven water te krijgen.

Wanneer

27 september Gemeenteschool/school D Marktstraat - A.H. Gerhardschool - Jan Ligthartschool en school F Goudastraat - Noorderschool
25 oktober Floraschool Tulpstraat - kleuterscholen Wormerveer
29 november School B - Willem Zijlstraschool - Guisveldschool
26 en 27 november School E/De Thijssenschool  houden wij een 2-daagse schoolfotokijkdag. Deze zullen worden gehouden in de Noorddam te West-Knollendam. Mogelijk ook met schoolfims en een rondwandeling door West-Knollendam

In 2023 gaan wij verder met SKF-dagen voor het voortgezet onderwijs.

Waar

In ons clubhuis, Zaanweg 124 achter; de ingang bevindt zich in de Steijnstraat naast huisnummer 2.
Het clubhuis is op genoemde dagen vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur geopend.

Hebt u zelf foto’s?

Dan kunt u deze in het clubhuis laten scannen.
Mocht u op bovengenoemde dagen niet in de gelegenheid zijn langs te komen, dan kunt u een afspraak maken via archivaris@hvwormerveer.nl of via 06 42046964. 

 

Be
ste lezers,

Maandag 15 november 2021 stond er een jaarvergadering van onze vereniging gepland.

U zult begrijpen dat het bestuur heeft moeten besluiten deze af te gelasten in verband met de stijgende coronabesmettingen en de hiermee gepaard gaande nieuwe richtlijnen.

Het bestuur heeft een nieuwe datum gepland en wel op maandag 11 april 2022 in De Kosterij, aanvang: 19.30 uur.

De Historische Vereniging Wormerveer is sinds vandaag in het bezit gekomen van een gedenksteen. De tekst luidt als volgt:

De eerste steen gelegd door
Jhr. J.K. Vegelin van Claerbergen
Burgemeester
van Wormerveer
Den 2 juni 1883
Wie van onze volgers kan ons vertellen in welk pand deze eerste steen is aangebracht.
Ook zouden wij graag willen weten wie deze steen bij onze Vereniging heeft bezorgd.
In 1878 is de heer Claerbergen gaan wonen op Zaanweg 121.
 
 
De eerste steen gelegd door Jhr. J.K. Vegelin van Claerbergen  
 
De eerste oplossing is al binnen. Het betreft de eerste steenlegging van de nieuwe Zuiderschool. De oude Zuiderschool stond aan het Schoolpad te Wormerveer. Zie onderstaand krantenbericht van 6 juni 1883
 
 
 
Op verzoek van Madelon Boon hieronder het bericht over het te verschijnen boek van Jur en Vibeke Kingma.

 

Binnenkort (eind Juni) komt het boek "De Grafische Verleiders" van Jur en Vibeke Kingma uit.
Het boek vertelt de geschiedenis van een van de bekendste drukkerijen van Zaanse bodem: Drukkerij Meijer (1896 tot 1983).
 
 
   
     


Fundering oliemolen De Ram uit 1639 gevonden

 

Op de bouwput op de hoek Zuideinde met de Celebesstraat in Wormerveer zijn funderingsrestanten van oliemolen De Ram uit 1639 gevonden.
De hele week zijn archeologen tussen de sloopwerkzaamheden onderzoek aan het doen op het terrein. De fundering is te zien van de molen en
een pad naar het vermoedelijk naastgelegen schuurtje. Van de schuur is aan het einde van het pad ook de fundering zichtbaar. Iets verderop is er
ook nog een kelder te zien, maar waar dat van was of dateert is nog niet duidelijk. Het lijkt op een oude oliekelder die ook veel bij molens lagen.
De molen is in 1874 na 235 jaar gesloopt. De archeologen gaan eerdaags nog sleuven graven en verder onderzoek doen.
Van de oliemolen is geen tot weinig materiaal te vinden op enkele kleine plaatjes na.

Foto's van Michel Schermer. Facebookpagina: Wormerveer. https://www.facebook.com/groups/469305286549659/


   
     
 
     
 
     
     
     
     
     


75 jaar Vrijheid

5 mei 2020. Een gedenkwaardige dag. 75 jaar bevrijding, de vlaggen gaan uit.

Maar helaas door de Corona uitbraak geen groot feest en festiviteiten in Wormerveer.

De Historische Vereniging Wormerveer heeft gemeend hier digitaal iets aan te moeten doen.

De HVW heeft een compilatie gemaakt van foto's en filmbeelden uit het eigen digitale archief,
tevens is er gebruik gemaakt van foto’s en/of filmbeelden van:
GAZ (Gemeentelijk Archief Zaanstad), de Facebookpagina Wormerveerders en van Momumenten Spreken.

Veel kijkplezier.

 
 
 
 

 

Van Frank Tjeertes van Historisch Wormer ontving het secretariaat van onze vereniging het verzoek onderstaand bericht onder uw aandacht te brengen.

WORMER IN TURBULENTE TIJDEN
Dat is de titel van een nieuw boek over de gebeurtenissen in ons land tussen ongeveer 1780 en 1835 en wat dat betekende voor Wormer. En dus ook voor de andere Zaanse dorpen.
Aequae Libertatis ergo (Ter wille van de vrijheid) was de zinspreuk van de Wormerveerse patriotten.
Het Genootschap van Wapenhandel van het dorp stond in 1787 samen met zo’n 500 andere Zaanse leden van burgermilities in het kordon, de frontlijn rond de provincie Holland. En in 1799 was er in Westknollendam een verdedigingsbatterij opgericht tegen de oprukkende Engelse en Russische troepen.

Daarover, en nog veel meer, is te lezen in het rijk geïllustreerde boek ‘Wormer in turbulente tijden’ van Frank Tjeertes. Het is een uitgave van de Stichting Historisch Wormer en is te bestellen via een e-mail aan post@historischwormer.nl . Het boek kost € 22,50 en wordt in de Zaanstreek gratis thuisbezorgd. Meer informatie vindt u op www.historischwormer.nl

foto 1 de omslag van het boek
en een prent met daarop de leden van het Wormerveerse Genootschap van Wapenhandel in het kordon van 1786/1787 (GAZ, beeldbank nr. 120248).

     

 

JAARVERGADERING HISTORISCHE VERENIGING WORMERVEER OP 24 MAART TOT NADER ORDER UITGESTELD

In verband met het Corona-virus wordt de op 24 maart a.s. geplande jaarvergadering van de Historische Vereniging Wormerveer tot nader order uitgesteld.
Verder zal ons clubhuis op de dinsdag- en vrijdagmiddag voorlopig voor publiek gesloten zijn.

HOORT ZEGT HET VOORT!

Namens het bestuur,
Aly Heijltjes-Gorter,
secretaris Historische Vereniging Wormerveer


KLOK VOORMALIG GEMEENTEHUIS WORMERVEER TERUG OP DE HUIDIGE LOCATIE

Na jarenlange afwezigheid is de klok van het voormalig Gemeentehuis Wormerveer weer terug op de huidige locatie.

We dachten dat de klok bij de brand in 1975 verloren was gegaan, maar in 2015 kreeg de HVW te horen, dat de klok de brand had overleefd.
Het heeft wat tijd gekost (daar is het tenslotte een klok voor) maar vanaf vandaag is hij weer voor iedereen zichtbaar!

Met dank aan: de heer M. Konijnenburg, Gezond Plus, Huisartsenpraktijk Wormerveer, de eigenaar van het huidige pand, Juwelier Frans Kuyper, Nooij Maatmeubels en De Saenkanter Fashion BV.

foto's

Han Muijzert
 
 
     
 

 

RESTAURATIE LAANGRAF


Het hele jaar door heeft de Historische Vereniging Wormerveer activiteiten georganiseerd rondom het 150-jarig bestaan van de monumentale Oude Begraafplaats West aan het eind van de Marktstraat in Wormerveer.
Als kers op de taart heeft Cees Woud Natuursteen gisteren de restauratie van het aldaar aanwezige Laangraf voltooid.
Degenen die de restauratie van dit familiegraf met hun financiële steun mogelijk hebben gemaakt, kwamen gistermiddag bijeen om het resultaat te bewonderen.
Uiteraard waren ook onze vrijwilligers van de werkgroep Oude Begraafplaats hierbij uitgenodigd.
Na afloop van deze toch wel stormachtige bijeenkomst liep het gezelschap naar Lokaal de Kroon voor een hapje (gratis verstrekt door Lokaal De Kroon) en een drankje.

   
   
 

Wilt u een vergroting zien van de foto's van het Laangraf klik dan op de foto.

LEDENCONTACTMIDDAG OUDE BEGRAAFPLAATS WORMERVEER WEST GROOT SUCCES.

De Kosterij barstte bijna uit haar voegen om alle belangstellenden voor onze presentatie over de monumentale Oude Begraafplaats West een zitplaats te kunnen bieden!

De fotostory/Power Pointpresentatie van Pieter Harbering oogstte veel bewondering. De toelichting hierop door onze voorzitter Dick Zwart maakte het plaatje compleet.

Vrijwilliger Willem Schraal gaf namens de werkgroep Oude Begraafplaats met verve uitleg over de door deze vrijwilligers verrichte (zware) werkzaamheden met het optakelen van wel tot acht meter diepte gezakte graven.

Voor een algehele indruk zie you tube: Pieter Harbering (https://www.youtube.com/watch?v=9efJ_wqADUU)

Zedo las een door hem zelf geschreven verhaal voor over zijn bezoek aan de Oude Begraafplaats.
Mooi verwoord, Zedo!

 

BRANDWEERKAZERNE WORMERVEER GEMEENTELIJK MONUMENT

 

 


VANAF HEDEN TE KOOP

Een boek over de kunstenaar WILLEM VAN LEIJDEN, een nakomeling van een rolreder, die leefde van 29 oktober 1855 – 6 december 1920. Geschreven door JAAP KLOMP, lid van onze vereniging. 

 

Monumentenstatus begraafplaats West in Wormerveer 

Zaanstad wijst de algemene begraafplaats West in Wormerveer aan als monument. Toen de begraafplaats in 1867 werd aangelegd bestond de omgeving uit weilanden en sloten. Met de groei van Wormerveer is de begraafplaats in de loop van de 20ste eeuw geheel ingesloten door bebouwing. Het is nu herkenbaar als hoog opgaande groensingel die beeldbepalend is in het centrum van Wormerveer. Met het aanwijzen van de begraafplaats als gemeentelijk monument kunnen de historische waarden van het terrein en verschillende graven worden behouden. De begraafplaats is de laatste rustplaats van (bekende) lokale en regionale ondernemers en industriëlen, burgemeesters, notabelen en arbeiders uit de vele fabrieken in de omgeving.

Op verzoek van de Historische Vereniging Wormerveer is de waarde van deze historische begraafplaats onderzocht en beschreven. Het terrein is beoordeeld op basis van een zestal criteria: architectuurhistorische waarde, cultuurhistorische waarde, stedenbouwkundige waarde, gaafheid, zeldzaamheid en fysieke kwaliteit. Hieruit bleek dat het een voor Zaanstad bijzonder terrein betreft. De begraafplaats is als dorpsbegraafplaats aangelegd in de 19e eeuw. Bijzonder is de sobere (Doopsgezinde) grafcultuur van de Zaanstreek. Daarnaast is het terrein is van belang als verwijzing naar de lokale geschiedenis van Wormerveer. Na een periode van verminderde aandacht voor dit terrein heeft de vereniging zich vanaf 2004 ingezet het terrein te onderhouden en de waardevolle structuren en graven voor verder verval te behoeden. Met een monumentenstatus blijft de begraafplaats behouden en worden de financieringsmogelijkheden voor behoud en restauratie van het graven vergroot.

Het ontstaan

Aan het einde van de Marktstraat is één van de vier begraafplaatsen aangelegd in 1867. Vooruitlopend op de begrafeniswet van 1869 die begraven in de stad of dorp verbood, is het terrein destijds buiten het dorp geplaatst. Een van de bekendste hiervan is het familiegraf van de familie Laan, een ondernemersfamilie die een grote invloed had in veel bedrijven in de Zaanstreek. De familie Laan had oog voor het welzijn van de Wormerveerse bevolking, wat onder meer blijkt uit hun bijdrage voor de aanleg van de begraafplaats. De begraafplaats is nog altijd in gebruik, het eigendom ligt bij de gemeente Zaanstad. 

 

WIJ ZOEKEN NIEUWE LEDEN!

Door lid te worden helpt u ons bij onze activiteiten de geschiedenis van Wormerveer en West-Knollendam te behouden en door te geven aan een volgende generatie. 

WAT KRIJGT U ALS LID VAN DE HVW?
Jaarlijks drie uitgaven van ons ‘wereldberoemde’ tijdschrift  WORMERVEER WELEER
en drie Nieuwsbrieven, met  nieuws over onze activiteiten.
De contributie bedraagt  € 18.50 per jaar
Bedrijfslidmaatschap bedraagt € 50,00 per jaar.

 

BENT U AL LID?
Dan kunt u ons steunen door een nieuw lid aan te brengen of iemand een jaar-lidmaatschap cadeau te geven. 

(WELKOMST)GESCHENK
In bovenstaande gevallen geeft de HVW u als beloning een in eigen beheer uitgegeven boek.

Leden kunnen ook kiezen voor een eenmalige korting van € 2.50 op de contributie.

AANMELDEN
kan door € 18.50 over te maken naar ons rekeningnummer:  

NL12 RABO 0151 9822 52  t.n.v. De Historische Vereniging Wormerveer,  onder vermelding van uw naam en adres.

Ook kunt u zich nu online aanmelden. Klik op onderstaande link en vul het aanmeldingsformulier in.

Online lid worden


Wij begroeten u graag als nieuw lid!

ANBI

De HVW heeft sinds kort de ANBI-status. Verdere informatie vindt u onder de knop CONTACT

De HVW website is een belangrijke informatie- en communicatiekanaal voor een ieder die geïnteresseerd is in Wormerveer en haar geschiedenis. Naast veel nieuws en wetenswaardigheden kunt u hier ook terecht voor aanmelding als lid en bestellen van artikelen als publicaties en foto’s. Ook kunt u reageren op verschenen artikelen of vragen stellen over de vereniging of de Wormerveerse historie.

 

Waarom de Historische Vereniging Wormerveer? 


Geruime tijd voor de viering van het 500-jarig bestaan van Wormerveer als dorpsgemeenschap in 2003, kwamen een aantal betrokken Wormerveerders met het initiatief om ter gelegenheid van dit heuglijke feit een boekwerk uit te geven over de historie van dit Zaandorp. Omdat echter de voorbereidingstijd te kort bleek om dit boek te presenteren in het feestjaar, is dit idee losgelaten en hebben de initiatiefnemers zich gericht op het oprichten van een historische vereniging.

Najaar 2002 was een en ander een feit en ging de kersverse vereniging van start met als belangrijkste doelstelling het blootleggen en openbaar maken van de geschiedenis van Wormerveer in de ruimste zin van het woord. De viering van Wormerveer 500, een half jaar later, legde de vereniging geen windeieren en zo kon nauwelijks een jaar na oprichting het 400e lid genoteerd worden. Tijdens dit feestjaar manifesteerde de vereniging zich ook middels een tentoonstelling, de presentatie van het eerste periodiek en de uitgave van een prent. Een flink aantal actieve leden vonden elkaar binnen enkele werkgroepen (zie ook: HVW werkgroepen) welke verantwoordelijk zijn voor een aantal activiteiten of evenementen. Anno 2014 telt de HVW 14 werkgroepen.

Inmiddels heeft de vereniging aangetoond in een belangrijke behoefte te voorzien en schommelt het ledental rond de 800. Binnen de Wormerveerse gemeenschap is de HVW een belangrijke factor en ook buiten haar werkgebied is zij een niet te onderschatten gesprekspartner wanneer het over zaken als Zaans erfgoed gaat. Als hoogtepunten van de afgelopen jaren mogen onder meer genoemd worden de overzichtstentoonstelling over de schilder/graficus Gerrit de Jong, de adoptie van de Oude Begraafplaats, de presentatie van het Wormerveers Monumentenboek, de adviserende rol bij het aanvullen van de gemeentelijke monumentenlijst en de terugkeer van de Wateringse Brug.

Lid worden?

Ook kunt u zich nu online aanmelden. Klik op onderstaande link en vul het aanmeldingsformulier in.

Online lid worden

Wij begroeten u graag als nieuw lid!

Aanmeldingen: per e-mail:   ledenadministrateur: of telefonisch 075 - 635 19 64

Contributie per jaar € 18.50.
Bankrekeningnummer: NL12 RABO 0151 9822 52  t.n.v. De Historische Vereniging Wormerveer,  onder vermelding van uw naam en adres.
Volgende pagina: Statuten HVW