{* The min and max page width for Internet Explorer is set here. For other browsers it's in the stylesheet "Layout: Top menu + 2 columns" *} {* The above JavaScript is required for CSSMenu to work in IE *} {literal}

De Jonge Prins

De Jonge Prins.

In 1612 stond op deze plek reeds een herberg waarvan de naam niet bekend is. Pas in 1643 duikt voor het eerst de naam de Jonge Prins op. Met uitzondering van de periode 1795-1835, toen de herberg de Vrijheid heette, is de naam de Jonge Prins tot op de dag van vandaag zo gebleven.
De uitzondering had te maken met het feit dat in 1795 er een eind kwam aan de macht van de Oranje’s in verband met de inval van de Fransen. De herberg was oorspronkelijk gelegen aan de Noordersluis. Aan de achter de sluis gelegen Noordersluissloot zijn in het begin van de 17e eeuw aan weerszijden van de sloot paden aangelegd. Na het dempen van de sloot in 1850 is de Marktstraat ontstaan. Deze naam kwam weer voort uit het feit dat voor de Jonge Prins in de periode 1815-1882 een wekelijkse kaasmarkt werd gehouden.

Van 1621 tot 1622 is een zekere Niel Gerritsz. eigenaar en kastelein van de Jonge Prins. Dat Niel niet vies was van een borreltje blijkt wel uit een door de toenmalige Gereformeerde predikant, ds. Saanvliet, gedane uitspraak: deze Niel Gerritsz. is een man die al sijne goederen verteert met drincken en klincken. Achteraf bleek dat hij toch niet alles had verdronken want toen hij in 1652 overleed liet hij zijn dochter Trijntje behalve zijn huis ook nog een bedrag van 1200 gulden na.

In 1640 koopt Pieter Jansz. Breda de Jonge Prins. Hij wil aan de raamloze zuidzijde ramen in de herberg aanbrengen maar vindt dan ds. Borstius op zijn pad die dit weet te voorkomen op grond van het verweer dat: moedwillige dronkerts groote occasie hebben om alle voorbij gaende te bespotten of haar tot godloos geselschap aan te locken en ook jonge dochters qualijck te bejegenen, gelijck daarvan alreeds exempel is.

Pas in 1788, als het pand wordt verbouwd, krijgt de zuidgevel 7 ramen.

In 1979 wordt het in slechte staat verkerende pand gesloopt en als appartementen-complex in min of meer dezelfde stijl herbouwd.

     

 De Jonge Prins omstreeks 1885. Links zien we stijfselfabriek Jacob Duyvis en de molen De Witte Vlinder.

In de Marktstraat zien we nog de oude pastorie.

   
     

Vorige pagina: De Adelaar
Volgende pagina: Dubbele Buurt 3