{* The min and max page width for Internet Explorer is set here. For other browsers it's in the stylesheet "Layout: Top menu + 2 columns" *} {* The above JavaScript is required for CSSMenu to work in IE *} {literal}

Nieuws

Sep 5, 2021

Boek van Ons Huis naar Ons Huis


BOEK VAN ONS HUIS NAAR ONS HUIS

De uitgave van het boek ‘VAN ONS HUIS NAAR ONS HUIS’ door Ruud Kruize over het markante monumentale pand aan de Zaanweg 59 in Wormerveer is een feit!!!

In zijn 162 bladzijden tellende boek, dat tot stand kwam in samenwerking met de Historische Vereniging Wormerveer (HVW) beschrijft Ruud Kruize de restauratie van een monumentaal pand, dat in het verleden meerdere functies heeft vervuld binnen de Wormerveerse gemeenschap. Aan de hand van de vele foto’s krijgt men een beeld van de werkzaamheden die in het pand plaats vonden en de hierbij verrassende historische bouwontdekkingen.

BUURTHUIS ONS HUIS

Een van de functies die het pand vervulde, was die van buurthuis ONS HUIS. De titel van het boek verwijst naar dit verleden.

Zo vond Dansschool Cor Oosterhoorn er onderdak, traden er diverse bandjes op, waaronder die van George Baker, was er ruimte voor kooklessen, judolessen, timmerlessen, knutselactiviteiten, een peuterspeelzaal, een bibliotheek etc.. Pure nostalgie.

Hieraan wordt in het boek eveneens aandacht besteed.

U kunt het boek ad € 32,50 bestellen via secretaris@hvwormerveer.nl .

Na betaling van genoemd bedrag op rekeningnummer NL88 RABO 0394910885 ten name van Historische Vereniging Wormerveer is uw bestelling definitief en ontvangt u bericht wanneer u het boek in ons clubhuis kunt ophalen.

Vergeet niet bij uw betaling uw naam en adres te vermelden.

Het boek is ook in ons clubhuis te koop; betaling dient contant te geschieden.

Ons clubhuis is geopend op dinsdag- en vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur en is te bereiken via de Steijnstraat naast huisnummer 2 in Wormerveer.

Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Han

BOEK VAN ONS HUIS NAAR ONS HUIS

De uitgave van het boek ‘VAN ONS HUIS NAAR ONS HUIS’ door Ruud Kruize over het markante monumentale pand aan de Zaanweg 59 in Wormerveer is een feit!!!

In zijn 162 bladzijden tellende boek, dat tot stand kwam in samenwerking met de Historische Vereniging Wormerveer (HVW) beschrijft Ruud Kruize de restauratie van een monumentaal pand, dat in het verleden meerdere functies heeft vervuld binnen de Wormerveerse gemeenschap. Aan de hand van de vele foto’s krijgt men een beeld van de werkzaamheden die in het pand plaats vonden en de hierbij verrassende historische bouwontdekkingen.

BUURTHUIS ONS HUIS

Een van de functies die het pand vervulde, was die van buurthuis ONS HUIS. De titel van het boek verwijst naar dit verleden.

Zo vond Dansschool Cor Oosterhoorn er onderdak, traden er diverse bandjes op, waaronder die van George Baker, was er ruimte voor kooklessen, judolessen, timmerlessen, knutselactiviteiten, een peuterspeelzaal, een bibliotheek etc.. Pure nostalgie.

Hieraan wordt in het boek eveneens aandacht besteed.

U kunt het boek ad € 32,50 bestellen via secretaris@hvwormerveer.nl .

Na betaling van genoemd bedrag op rekeningnummer NL88 RABO 0394910885 ten name van Historische Vereniging Wormerveer is uw bestelling definitief en ontvangt u bericht wanneer u het boek in ons clubhuis kunt ophalen.

Vergeet niet bij uw betaling uw naam en adres te vermelden.

Het boek is ook in ons clubhuis te koop; betaling dient contant te geschieden.

Ons clubhuis is geopend op dinsdag- en vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur en is te bereiken via de Steijnstraat naast huisnummer 2 in Wormerveer.


Vorige pagina: Statuten HVW
Volgende pagina: Over Wormerveer