{* The min and max page width for Internet Explorer is set here. For other browsers it's in the stylesheet "Layout: Top menu + 2 columns" *} {* The above JavaScript is required for CSSMenu to work in IE *} {literal}

Nieuws

Algemeen

Sep 12, 2021
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Han

 

Gisteren stond de Historische Vereniging Wormerveer in het teken van Open Monumentendag.
 
MONUMENT OUDE BEGRAAFPLAATS WEST

De HVW organiseerde zaterdagmiddag een rondleiding op de monumentale Oude Begraafplaats West aan het eind van de Marktstraat in Wormerveer.
’s Morgens kwamen al de eerste bezoekers langs en zo ging het de hele dag door.
Bij de rondleiding, die om 14.00 uur begon, was ook een verslaggeefster van het Noord Hollands Dagblad aanwezig. Wethouder Natasja Groothuismink kwam eveneens een kijkje nemen.
 
BOEKENMARKT IN HET CLUBHUIS

De boekenmarkt in ons clubhuis, een voormalig pakhuis, had evenmin over belangstelling te klagen.
De verkoop verliep goed. Men ontving bezoekers uit alle Zaangemeenten en daarbuiten.
Bovendien werden er nieuwe contacten gelegd. Ook werden er afspraken gemaakt voor schenkingen aan de HVW.
Al met al een geslaagde Open Monumentendag, waarbij de HVW zich weer heeft kunnen profileren als actieve vereniging!
 
Wist u trouwens dat u voor euro 18,50 per jaar al lid bent van onze vereniging? Hiervoor ontvangt u driemaal per jaar onze Nieuwsbrief en driemaal per jaar ons tijdschrift Wormerveer Weleer.
Aanmelden kan via ledenadministrateur@hvwormerveer.nl .

U kunt zich ook online aanmelden via onze website https://hvwormerveer.nl/index.php?page=online-formulier
 
 
Sep 5, 2021
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Han

BOEK VAN ONS HUIS NAAR ONS HUIS

De uitgave van het boek ‘VAN ONS HUIS NAAR ONS HUIS’ door Ruud Kruize over het markante monumentale pand aan de Zaanweg 59 in Wormerveer is een feit!!!

In zijn 162 bladzijden tellende boek, dat tot stand kwam in samenwerking met de Historische Vereniging Wormerveer (HVW) beschrijft Ruud Kruize de restauratie van een monumentaal pand, dat in het verleden meerdere functies heeft vervuld binnen de Wormerveerse gemeenschap. Aan de hand van de vele foto’s krijgt men een beeld van de werkzaamheden die in het pand plaats vonden en de hierbij verrassende historische bouwontdekkingen.

BUURTHUIS ONS HUIS

Een van de functies die het pand vervulde, was die van buurthuis ONS HUIS. De titel van het boek verwijst naar dit verleden.

Zo vond Dansschool Cor Oosterhoorn er onderdak, traden er diverse bandjes op, waaronder die van George Baker, was er ruimte voor kooklessen, judolessen, timmerlessen, knutselactiviteiten, een peuterspeelzaal, een bibliotheek etc.. Pure nostalgie.

Hieraan wordt in het boek eveneens aandacht besteed.

U kunt het boek ad € 32,50 bestellen via secretaris@hvwormerveer.nl .

Na betaling van genoemd bedrag op rekeningnummer NL88 RABO 0394910885 ten name van Historische Vereniging Wormerveer is uw bestelling definitief en ontvangt u bericht wanneer u het boek in ons clubhuis kunt ophalen.

Vergeet niet bij uw betaling uw naam en adres te vermelden.

Het boek is ook in ons clubhuis te koop; betaling dient contant te geschieden.

Ons clubhuis is geopend op dinsdag- en vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur en is te bereiken via de Steijnstraat naast huisnummer 2 in Wormerveer.

Aug 26, 2020
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Han

 

Naam Boksenpad in Wormerveer inere hersteld

Het pad naast Zaanweg 116, in de volksmond het Kippesteegie, heette oorspronkelijk Boksenpad, genoemd naar
oliemolen de Bok. Deze molen stond ongeveer daar waar in 1905 het Wormerveerse ziekenhuis aan de Paul Krugerstraat werd
gebouwd.
De naam Boksenpad is de verbastering van Bok zijn pad. Het pad liep langs de Sluissloot naar de molen.
Vanmorgen werd het bord 'Boksenpad' vakkundig aan de gevel bij het genoemde kippesteegie bevestigd.
De Historische Vereniging Wormerveer vindt het belangrijk dat de oorspronkelijke naam weer in ere is hersteld.
Met dank aan de familie Heine, Jan Klomp en Johan van Poelgeest.

Oct 27, 2019
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Han

 

Op zaterdag 26 oktober organiseerde de Historische Vereniging Wormerveer een bijeenkomst voor leden en niet-leden, waarbij Ron Couwenhoven een lezing hield over de verdwenen molens in Wormerveer.
En dat waren er nogal wat, zoals De Witte Vlinder, De Rode Wildeman, De Samson, Het Witte Paard, De Noordster, Het Jonge Vool etc. etc..
Ruim een uur wist Ron de aanwezigen met zijn bijzondere verhalen en foto's te boeien.
Wist u bijvoorbeeld dat de wind in het verleden behoorde aan de koning of aan de persoon die in zijn naam over een streek regeerde? En dat de molenaars voor het recht om de wind te gebruiken moesten betalen?

De HVW kan terug kijken op een geslaagde middag.
Met dank aan Ron Couwenhoven, Zaanse molenkenner bij uitstek!

May 19, 2019
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Han
 

De Zaanse Verhalen

Op de internet pagina van Zaanse verhalen zijn een tweetal interviews geplaatst van ons bestuurslid de heer Dick Zwart.
Deze artikelen zijn geschreven door Sarah Vermoolen. Wilt u dit interview lezen klik dan op de link hieronder.

Het interview met Dick Zwart deel 1
Hoe Historisch Wormerveer tot leven komt

Het interview met Dick Zwart deel 2
Een Gladoor verteltVorige pagina: Statuten HVW
Volgende pagina: Over Wormerveer