{* The min and max page width for Internet Explorer is set here. For other browsers it's in the stylesheet "Layout: Top menu + 2 columns" *} {* The above JavaScript is required for CSSMenu to work in IE *} {literal}

Nieuws

Algemeen

Oct 15, 2017
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Han

ZATERDAG 28 OKTOBER 2017 LEDENCONTACTMIDDAG HISTORISCHE VERENIGING WORMERVEER

Op zaterdag  28 oktober a.s. organiseert de HVW voor haar leden een contactmiddag in De Kosterij, Noordeinde 20 in Wormerveer; aanvang 14.00 uur.

Het  Gemeentearchief Zaanstad stelt speciaal voor deze contactmiddag het afscheidsreceptieboek van dokter Pieter Cornelis Korteweg, huisarts in Wormerveer van 1879 tot 1918, ter beschikking aan de HVW. Het album bevat veel bijzondere foto's.

Dokter Korteweg had zijn praktijk op het adres Marktstraat 91.

Architect Jan Klomp, huidig bewoner van het in Wormerveer als 'Het Doktershuis' bekend staande pand, houdt deze middag een lezing over de geschiedenis van dit woonhuis.

Het belooft een interessante middag te worden.

De toegang is gratis.

Niet-leden zijn ook van harte welkom!

Aug 31, 2017
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: r.larooij

Open Monumentendag op de Oude Begraafplaats op zaterdag 9 september a.s.

 De Historische Vereniging Wormerveer (HVW) organiseert op zaterdag 9 september a.s. in het kader van het Open Monumenten  Weekend een rondleiding  op een wel heel bijzonder monument, namelijk

de Oude Begraafplaats West aan het eind van de Marktstraat in Wormerveer

Niet een monument waar u als eerste aan denkt om te bezoeken, maar zeker de moeite waard!

De gemeente Zaanstad heeft de deze historische begraafplaats op 21 februari van dit jaar als gemeentelijk monument aangewezen. Hiermee is de jarenlange inzet van diverse HVW-besturen en vrijwilligers beloond.

Toen de begraafplaats in 1867 werd aangelegd bestond de omgeving uit weilanden en sloten. Met de groei van Wormerveer is de begraafplaats in de loop van de 20ste eeuw geheel ingesloten door bebouwing. Met het aanwijzen van de begraafplaats als gemeentelijk monument kunnen de historische waarden van het terrein en verschillende graven worden behouden. De begraafplaats is de laatste rustplaats van (bekende) lokale en regionale ondernemers en industriëlen, burgemeesters, notabelen en arbeiders uit de vele fabrieken in de omgeving.

De rondleiding met een deskundige gids begint zaterdag 9 september om 13.30 uur en neemt ongeveer een uur tot anderhalf uur in beslag. De HVW hoopt u dan te kunnen begroeten bij het toegangshek naar deze bijzondere plek in Wormerveer.

De toegang is gratis.

 

 Vorige pagina: Statuten HVW
Volgende pagina: Over Wormerveer