{* The min and max page width for Internet Explorer is set here. For other browsers it's in the stylesheet "Layout: Top menu + 2 columns" *} {* The above JavaScript is required for CSSMenu to work in IE *} {literal}

Home

De Historische Vereniging Wormerveer houdt van vrijdag 17 tot en met zondag 19 november 2017 haar bekende Historische Voordeelmarkt.

DE HVW VERKOOPT

- een diversiteit aan tweedehands boeken over Wormerveer, de Zaanstreek en daar buiten
- prenten
- (ansicht)kaarten
- in eigen beheer uitgegeven publicaties, waaronder onder andere onze uitgaven ‘Groeten uit Wormerveer’ met foto’s van het Wormerveer van weleer.

WAAR
In ons clubhuis, Zaanweg 124 achter in Wormerveer.
De ingang bevindt zich in de Steijnstraat naast huisnummer 2.

OPENINGSTIJDEN HISTORISCHE VOORDEELMARKT
Vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 november 2017
van 14.00 uur tot 17.00 uur

De toegang is gratis.

 

LICHTJESAVOND BIJ DE HISTORISCHE VERENIGING WORMERVEER

De 14e lichtjesavond van de Historische Vereniging Wormerveer zit er weer op.

Ooit begonnen met zo’n 250 lichtjes, is de lichtjesavond inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie met zo’n 2.000 lichtjes. De belangstelling was weer groot.

Gistermorgen zijn onze vrijwilligers druk bezig geweest met het plaatsen van de potjes met waxinelichtjes. Het aansteken ervan ’s middags verliep echter niet geheel vlekkeloos.

Er bleek in de tussentijd een deel van de lichtjes uit de potjes te zijn gehaald, terwijl over de hele begraafplaats lege, vreemd vervormde aluminiumbakjes verspreid lagen.
Vandalisme? NEE, het bleek het werk van een groep eksters!!!
Het leverde wat extra werk op, maar alles was keurig op tijd klaar.
Met dank aan onze vrijwilligers!

De lichtjesavond werd geopend met een aantal liederen door het gelegenheidskoor o.l.v. Marjoke Keek. Daarna was het de beurt aan de leerlingen van de Openbare Basisschool De Pionier.

Zij hadden een aantal weken geleden met hun juffen Richtje en Els een bezoek aan de begraafplaats gebracht en hierover op school gedichten gemaakt. Vanavond lazen ze deze voor. Er zaten weer prachtige exemplaren bij.
Het koor sloot de lichtjesavond af.
Daarna mocht men de begraafplaats bezoeken.

Bijgaand een paar foto’s.

 
   
 
   
 


Monumentenstatus begraafplaats West in Wormerveer

Zaanstad wijst de algemene begraafplaats West in Wormerveer aan als monument. Toen de begraafplaats in 1867 werd aangelegd bestond de omgeving uit weilanden en sloten. Met de groei van Wormerveer is de begraafplaats in de loop van de 20ste eeuw geheel ingesloten door bebouwing. Het is nu herkenbaar als hoog opgaande groensingel die beeldbepalend is in het centrum van Wormerveer. Met het aanwijzen van de begraafplaats als gemeentelijk monument kunnen de historische waarden van het terrein en verschillende graven worden behouden. De begraafplaats is de laatste rustplaats van (bekende) lokale en regionale ondernemers en industriëlen, burgemeesters, notabelen en arbeiders uit de vele fabrieken in de omgeving.

Op verzoek van de Historische Vereniging Wormerveer is de waarde van deze historische begraafplaats onderzocht en beschreven. Het terrein is beoordeeld op basis van een zestal criteria: architectuurhistorische waarde, cultuurhistorische waarde, stedenbouwkundige waarde, gaafheid, zeldzaamheid en fysieke kwaliteit. Hieruit bleek dat het een voor Zaanstad bijzonder terrein betreft. De begraafplaats is als dorpsbegraafplaats aangelegd in de 19e eeuw. Bijzonder is de sobere (Doopsgezinde) grafcultuur van de Zaanstreek. Daarnaast is het terrein is van belang als verwijzing naar de lokale geschiedenis van Wormerveer. Na een periode van verminderde aandacht voor dit terrein heeft de vereniging zich vanaf 2004 ingezet het terrein te onderhouden en de waardevolle structuren en graven voor verder verval te behoeden. Met een monumentenstatus blijft de begraafplaats behouden en worden de financieringsmogelijkheden voor behoud en restauratie van het graven vergroot.

Het ontstaan

Aan het einde van de Marktstraat is één van de vier begraafplaatsen aangelegd in 1867. Vooruitlopend op de begrafeniswet van 1869 die begraven in de stad of dorp verbood, is het terrein destijds buiten het dorp geplaatst. Een van de bekendste hiervan is het familiegraf van de familie Laan, een ondernemersfamilie die een grote invloed had in veel bedrijven in de Zaanstreek. De familie Laan had oog voor het welzijn van de Wormerveerse bevolking, wat onder meer blijkt uit hun bijdrage voor de aanleg van de begraafplaats. De begraafplaats is nog altijd in gebruik, het eigendom ligt bij de gemeente Zaanstad. 

 

WIJ ZOEKEN NIEUWE LEDEN!

Door lid te worden helpt u ons bij onze activiteiten de geschiedenis van Wormerveer en West-Knollendam te behouden en door te geven aan een volgende generatie. 

WAT KRIJGT U ALS LID VAN DE HVW?
Jaarlijks drie uitgaven van ons ‘wereldberoemde’ tijdschrift  WORMERVEER WELEER
en drie Nieuwsbrieven, met  nieuws over onze activiteiten.
De contributie bedraagt  € 18.50 per jaar.

BENT U AL LID?
Dan kunt u ons steunen door een nieuw lid aan te brengen of iemand een jaar-lidmaatschap cadeau te geven. 

(WELKOMST)GESCHENK
In bovenstaande gevallen geeft de HVW u als beloning een in eigen beheer uitgegeven boek.

Leden kunnen ook kiezen voor een eenmalige korting van € 2.50 op de contributie.

AANMELDEN
kan door € 18,50 over te maken naar ons rekeningnummer:  

NL88 RABO 0394 910 885 t.n.v. De Historische Vereniging Wormerveer,  onder vermelding van uw naam en adres.

Ook kunt u zich nu online aanmelden. Klik op onderstaande link en vul het aanmeldingsformulier in.

Online lid worden


Wij begroeten u graag als nieuw lid!

ANBI

De HVW heeft sinds kort de ANBI-status. Verdere informatie vindt u onder de knop CONTACT

De HVW website is een belangrijke informatie- en communicatiekanaal voor een ieder die geïnteresseerd is in Wormerveer en haar geschiedenis. Naast veel nieuws en wetenswaardigheden kunt u hier ook terecht voor aanmelding als lid en bestellen van artikelen als publicaties en foto’s. Ook kunt u reageren op verschenen artikelen of vragen stellen over de vereniging of de Wormerveerse historie.

 

Waarom de Historische Vereniging Wormerveer? 


Geruime tijd voor de viering van het 500-jarig bestaan van Wormerveer als dorpsgemeenschap in 2003, kwamen een aantal betrokken Wormerveerders met het initiatief om ter gelegenheid van dit heuglijke feit een boekwerk uit te geven over de historie van dit Zaandorp. Omdat echter de voorbereidingstijd te kort bleek om dit boek te presenteren in het feestjaar, is dit idee losgelaten en hebben de initiatiefnemers zich gericht op het oprichten van een historische vereniging.

Najaar 2002 was een en ander een feit en ging de kersverse vereniging van start met als belangrijkste doelstelling het blootleggen en openbaar maken van de geschiedenis van Wormerveer in de ruimste zin van het woord. De viering van Wormerveer 500, een half jaar later, legde de vereniging geen windeieren en zo kon nauwelijks een jaar na oprichting het 400e lid genoteerd worden. Tijdens dit feestjaar manifesteerde de vereniging zich ook middels een tentoonstelling, de presentatie van het eerste periodiek en de uitgave van een prent. Een flink aantal actieve leden vonden elkaar binnen enkele werkgroepen (zie ook: HVW werkgroepen) welke verantwoordelijk zijn voor een aantal activiteiten of evenementen. Anno 2014 telt de HVW 14 werkgroepen.

Inmiddels heeft de vereniging aangetoond in een belangrijke behoefte te voorzien en schommelt het ledental rond de 800. Binnen de Wormerveerse gemeenschap is de HVW een belangrijke factor en ook buiten haar werkgebied is zij een niet te onderschatten gesprekspartner wanneer het over zaken als Zaans erfgoed gaat. Als hoogtepunten van de afgelopen jaren mogen onder meer genoemd worden de overzichtstentoonstelling over de schilder/graficus Gerrit de Jong, de adoptie van de Oude Begraafplaats, de presentatie van het Wormerveers Monumentenboek, de adviserende rol bij het aanvullen van de gemeentelijke monumentenlijst en de terugkeer van de Wateringse Brug.

Lid worden?

Aanmeldingen: 

per e-mail:  penningmeester@hvwormerveer.nl of telefonisch 075 - 617 55 10

Contributie per jaar € 18,50.
Bankrekeningnummer: NL88 RABO 0394 910 885 t.n.v. De Historische Vereniging Wormerveer,  onder vermelding van uw naam en adres.
Volgende pagina: Statuten HVW