{* The min and max page width for Internet Explorer is set here. For other browsers it's in the stylesheet "Layout: Top menu + 2 columns" *} {* The above JavaScript is required for CSSMenu to work in IE *} {literal}

Home

‘GROETEN UIT WORMERVEER’ DEEL 4A VANAF MORGEN 13 JANUARI WEER VERKRIJGBAAR!!!

Verdere informatie vindt u op onderstaande pagina.

http://hvwormerveer.nl/index.php?page=nieuws

 

WIJ ZOEKEN NIEUWE LEDEN!

Door lid te worden helpt u ons bij onze activiteiten de geschiedenis van Wormerveer en West-Knollendam te behouden en door te geven aan een volgende generatie. 

WAT KRIJGT U ALS LID VAN DE HVW?
Jaarlijks drie uitgaven van ons ‘wereldberoemde’ tijdschrift  WORMERVEER WELEER
en drie Nieuwsbrieven, met  nieuws over onze activiteiten.
De contributie bedraagt  € 18.50 per jaar.

BENT U AL LID?
Dan kunt u ons steunen door een nieuw lid aan te brengen of iemand een jaar-lidmaatschap cadeau te geven. 

(WELKOMST)GESCHENK
In bovenstaande gevallen geeft de HVW u als beloning een in eigen beheer uitgegeven boek naar keuze.

Leden kunnen ook kiezen voor een eenmalige korting van € 2.50 op de contributie.

AANMELDEN
kan door € 18,50 over te maken naar ons rekeningnummer:  

NL88 RABO 0394 910 885 t.n.v. De Historische Vereniging Wormerveer,  onder vermelding van uw naam en adres.

Ook kunt u zich nu online aanmelden. Klik op onderstaande link en vul het aanmeldingsformulier in.

Online lid worden


Wij begroeten u graag als nieuw lid!

 

Groeten uit Wormerveer deel 4A

VOORINSCHRIJVINGEN UITGAVE BOEKJE 'GROETEN UIT WORMERVEER' DEEL 4A
De afronding van de uitgave 'Groeten uit Wormerveer' 4A is in volle gang. De omslagfoto - zie de bijlage hieronder - licht al vast een tipje van de inhoud op: een historische kijk op de Wandelweg en de Indische Buurt aan de spoorzijde.
De uitgave verschijnt eind november a.s..
VOORINSCHRIJVING
U kunt zich op de volgende manieren voorinschrijven:...
- telefonisch: bij de penningmeester, tel. 075 - 617 55 10
- per e-mail : penningmeester@hvwormerveer.nl onder vermelding van uw naam en adres
- in ons clubhuis op de dinsdag- en vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur
(ingang via de Steijnstraat, naast huisnummer 2)

Bij voorinschrijving bedraagt de prijs van het boekje € 13,50. Daarna betaalt u € 15,00.
Beide bedragen zijn exclusief verzendkosten ad € 3,00.

ANBI

De HVW heeft sinds kort de ANBI-status. Verdere informatie vindt u onder de knop CONTACT

De HVW website is een belangrijke informatie- en communicatiekanaal voor een ieder die geïnteresseerd is in Wormerveer en haar geschiedenis. Naast veel nieuws en wetenswaardigheden kunt u hier ook terecht voor aanmelding als lid en bestellen van artikelen als publicaties en foto’s. Ook kunt u reageren op verschenen artikelen of vragen stellen over de vereniging of de Wormerveerse historie.

 

Waarom de Historische Vereniging Wormerveer? 


Geruime tijd voor de viering van het 500-jarig bestaan van Wormerveer als dorpsgemeenschap in 2003, kwamen een aantal betrokken Wormerveerders met het initiatief om ter gelegenheid van dit heuglijke feit een boekwerk uit te geven over de historie van dit Zaandorp. Omdat echter de voorbereidingstijd te kort bleek om dit boek te presenteren in het feestjaar, is dit idee losgelaten en hebben de initiatiefnemers zich gericht op het oprichten van een historische vereniging.

Najaar 2002 was een en ander een feit en ging de kersverse vereniging van start met als belangrijkste doelstelling het blootleggen en openbaar maken van de geschiedenis van Wormerveer in de ruimste zin van het woord. De viering van Wormerveer 500, een half jaar later, legde de vereniging geen windeieren en zo kon nauwelijks een jaar na oprichting het 400e lid genoteerd worden. Tijdens dit feestjaar manifesteerde de vereniging zich ook middels een tentoonstelling, de presentatie van het eerste periodiek en de uitgave van een prent. Een flink aantal actieve leden vonden elkaar binnen enkele werkgroepen (zie ook: HVW werkgroepen) welke verantwoordelijk zijn voor een aantal activiteiten of evenementen. Anno 2014 telt de HVW 14 werkgroepen.

Inmiddels heeft de vereniging aangetoond in een belangrijke behoefte te voorzien en schommelt het ledental rond de 800. Binnen de Wormerveerse gemeenschap is de HVW een belangrijke factor en ook buiten haar werkgebied is zij een niet te onderschatten gesprekspartner wanneer het over zaken als Zaans erfgoed gaat. Als hoogtepunten van de afgelopen jaren mogen onder meer genoemd worden de overzichtstentoonstelling over de schilder/graficus Gerrit de Jong, de adoptie van de Oude Begraafplaats, de presentatie van het Wormerveers Monumentenboek, de adviserende rol bij het aanvullen van de gemeentelijke monumentenlijst en de terugkeer van de Wateringse Brug.

Lid worden?

Aanmeldingen: 

per e-mail:  penningmeester@hvwormerveer.nl of telefonisch 075 - 617 55 10

Contributie per jaar € 18,50.
Bankrekeningnummer: NL88 RABO 0394 910 885 t.n.v. De Historische Vereniging Wormerveer,  onder vermelding van uw naam en adres.
Volgende pagina: Statuten HVW